Sme experti na Compliance, AML, GDPR

Prinášame moderné a efektívne riešenia. Chránime Vaše podnikanie.

KTO SME


Sme experti na Compliance, AML, GDPR a informačnú bezpečnosť. Naše odborné skúsenosti so správou a riadením firiem, riadením rizík, ako aj skúsenosti s implementáciou, nastavovaním a samotným riadením agendy Compliance, agendy zameranej na ochranu pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu (AML), agendy ochrany osobných údajov (GDPR) a agendy riadenia informačnej bezpečnosti nám umožňujú poskytovať klientom efektívne, profesionálne a na mieru šité služby. 

Naša poradenská podpora reaguje primárne na požiadavky klientov v snahe nájsť pre riešenie ich problémov rozumnú rovnováhu medzi plnením obchodných cieľov a dodržiavaním zákonných a regulačných pravidiel. Našou snahou je minimalizovať riziká klienta, chrániť jeho podnikateľské aktíva, predchádzať zásahom regulačných orgánov do podnikania klienta (najmä elimináciou sankčných konaní za porušenie predpisov) a tým pomáhať udržiavať zdravú konkurencieschopnosť klienta v rámci jeho podnikateľského segmentu.

PREČO MY


Naša filozofia

Sme presvedčení, že riadenie súladu Vášho podnikania s platnou legislatívou a dodržiavanie všetkých zákonných požiadaviek by malo Vášmu biznisu jednoznačne pomáhať byť pripraveným, kvalitnejším a konkurencieschopným účastníkom riadnej hospodárskej súťaže a nie predstavovať byrokratickú záťaž oberajúcu Vás o čas a finančné prostriedky. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujete jednoduché a efektívne riešenie riadenia súladu so zákonmi a regulačnými pravidlami, navyše priamo prispôsobené požiadavkám a parametrom Vášho podnikania. Pomáhame Vám znižovať právne, finančné, prevádzkové a reputačné riziká a chránime Vami vytvárané hodnoty.  Pracujeme na princípe vysokej kvality, odbornej garancie a cenovej dostupnosti. Pomáhame etablovaným firmám aj začínajúcim podnikateľom.

Náš prístup

Sme spoľahlivým sprievodcom zložitým a neprehľadným svetom legislatívy a právnej regulácie aj v oblasti Vášho podnikania. Našim cieľom je, aby ste mali nastavený systém interných noriem a procesov vždy v súlade s aktuálnymi požiadavkami platnej právnej úpravy a zároveň prakticky porozumeli všetkým Vašim zákonným povinnostiam a tiež významu dobrej a rozumnej správy Vašej firmy. Náš jednoduchý, efektívny a osvedčený prístup ku Compliance (dodržiavaniu predpisov a iných požiadaviek právnej regulácie) znamená, že budete tráviť minimum času zavádzaním a prevádzkovaním náročných, neúčinných a finančne nákladných nástrojov na zabezpečovanie čiastkových zákonných požiadaviek vlastnými silami, ale prenesiete túto zodpovednosť v plnom rozsahu na nás.NAŠE SLUŽBY


PREČO OUTSOURCING
ON-SITE PODPORA
COMPLIANCE
AML/CFT
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV/GDPR
INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ
KONZULTAČNÉ SLUŽBY
ŠKOLENIA/TRÉNINGOVÉ PROGRAMY
PROTIKORUPČNÉ MANAŽÉRSTVO

MÁTE OTÁZKY?    KONTAKTUJTE   NÁS.

CLS Advisory, spol.  s r. o.,  Zochova 6-8,  811 03 Bratislava, Slovenská republika