symbol peniazepng 

AML/CFT

Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), t.j. ochrana firmy pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrana pred financovaním terorizmu podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „AML zákon“).


Ako Vám vieme pomôcť s AML/CFT?


  • zavedieme systém ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (AML/CFT) a implementujeme požiadavky AML zákona do vnútrofiremných pocesov a vnútropodnikovej dokumentácie
  • zabezpečíme podporu, koučing a mentoring interných osôb zodpovedných za oblasť AML, najmä vedenia firmy a osoby zodpovednej za ochranu spoločnosti pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (AML Officer)
  • nastavíme procesy vykonávania základnej, zjednodušenej a zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, zisťovania, zdržania a ohlasovania neobvyklých obchodných operácií
  • vypracujeme a zabezpečíme pravidelnú aktualizáciu povinného programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (AML Program)
  • identifikujeme, posúdime, vyhodnotíme riziká legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa druhu obchodov a obchodných vzťahov, pri zohľadnení vlastných a externých rizikových faktorov a nastavíme procesy v zmysle zásady KYC (Know Your Customer)
  • preveríme obchodných partnerov na požiadanie a identifikujeme riziká zmluvnej spolupráce s Vašimi dodávateľmi a klientmi
  • poskytneme odborné konzultácie k neobvyklým obchodným operáciám a zabezpečíme vykonávanie pravidelných školení zamestnancov v oblasti AML, a to ročné školenia ako aj školenia pri nástupe zamestnancov