Vedeli ste, že ...


"Každý tretí podnikateľ hovorí, že nevie podnikať bez toho, aby porušoval zákony."

etrend.sk; 23.7.2019, prieskum Združenia podnikateľov Slovenska


Podľa prieskumu Združenia podnikateľov Slovenska „Každý tretí podnikateľ hovorí, že nevie podnikať bez toho, aby porušoval zákony“. Dôvodom je najmä ich množstvo, časté zmeny a neprehľadnosť. Podnikatelia často ani nevedia zistiť a identifikovať všetky zákony, ktoré ich podnikanie regulujú.  Až 52,8% podnikateľov si myslí, že časté zmeny nie je možné pravidelne sledovať. Podnikatelia nestíhajú sledovať legislatívne zmeny, čoho následkom je, že nové povinnosti podnikatelia včas alebo vôbec neimplementujú do svojich obchodných procesov a vystavujú sa tak hrozbám vysokých a často aj likvidačných sankcií za (hoci neúmyselné) porušenie zákona.Na Slovensku je počas jedného volebného obdobia (ktoré spravidla trvá 4 roky) prijatých asi 500 nových zákonov a novelizácií existujúcich zákonov. To je od roku 1993 cca 3800 zákonov.  Zlou nočnou morou pre podnikateľov sú aj nepriame novely, tzv. prílepky, kedy sú jednou novelou menené viaceré (častokrát navzájom nesúvisiace) predpisy, pričom podnikateľ sa k nim nemá v princípe ako dostať. Na základe každého zákona môžu byť zo strany príslušného štátneho orgánu vydané vyhlášky, nariadenia, opatrenia, metodické pokyny, usmernenia, stanoviská atď., ktoré detailne upravujú spôsob plnenia konkrétnych zákonných povinností, a ktorých neznalosť štát neospravedlňuje

To znamená, že občania, ale hlavne podnikatelia a firmy plávajú v legislatívnom oceáne, ktorý tvoria desiatky tisíc právnych predpisov a regulácií.


Ste malá alebo stredne veľká firma a kladiete si otázky:

Môže niekto za nás vyriešiť problém so zložitými a neprehľadnými zákonmi a našu firmu od A do Z nastaviť a zosúladiť s platnými zákonmi a povinnou reguláciou ?


Dá sa predísť riziku vysokých finančných pokút a iných likvidačných sankcií z dôvodu nedostatočnej znalosti stoviek zákonných povinností a z dôvodu neplnenia regulačných požiadaviek štátnych orgánov ?


Existuje služba, ktorá umožňuje podnikateľom a firmám venovať sa svojmu biznisu a preniesť zodpovednosť za byrokratické starosti s internou právnou dokumentáciou a plnením stoviek zákonných povinností na špecialistov ?


Máme pre Vás riešenie.