Čo pre Vás vieme urobiť?

Zanalyzujeme Vašu situáciu, právny a regulačný rámec Vášho podnikania.
Identifikujeme všetky relevantné povinnosti, ktoré musíte dodržiavať.
Zhodnotíme riziká a vypracujeme všetky potrebné interné dokumenty.
Zmeny v zákonoch a v ďalších predpisoch monitorujeme za Vás.
Legislatívne zmeny automaticky zapracujeme do interných dokumentov.


+

Nastavíme Vaše interné firemné procesy podľa zákonných požiadaviek.
Poskytneme špecialistov a zabezpečíme poradenstvo vrátane povinných školení.
Pomôžeme pri kontrolách a auditoch a pri komunikácii s regulátormi.
Preveríme Vašich zmluvných partnerov a nastavíme ich permanentný monitoring
Zavedieme vyšší štandard firemnej kultúry a zvýšime Vašu konkurencieschopnosť.

PONUKA PORADENSKÝCH PROGRAMOVKontaktujte nás a zistite viac o našich poradenských programových balíkoch