symbol osobne udajepng 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV/GDPR


Data Protection Management, t.j. ochrana osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)


Ako Vám vieme pomôcť s ochranou osobných údajov a GDPR?


  • zanalyzujeme časný stav a zavedieme systém ochrany osobných údajov podľa požiadaviek Nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov
  • spracujeme analýzy dopadov (DPIA) spracúvania osobných údajov
  • vykonáme kontroly procesov spracúvania osobných údajov a manažmentu súhlasov dotknutých osôb a zabezpečenia práv dotknutých osôb
  • budeme riešiť bezpečnostné incidenty pri spracúvaní osobných údajov a spracovanie oznámení o porušení povinností pri spracúvaní osobných údajov
  • spracujeme a budeme viesť záznamy o spracovateľských operáciách s osobnými údajmi (evidenčné listy informačných systémov)
  • vypracujeme informačné povinnosti voči interným a externým osobám
  • spracujeme a vykonáme kontrolu zmluvnej dokumentácie medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
  • zabezpečíme plnenie povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov
  • poskytneme odborné konzultácie a metodické stanoviská pre manažment firmy v oblasti ochrany osobných údajov
  • zabezpečíme vykonávanie pravidelných školení zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov, a to ročné školenia a školenia pri nástupe zamestnancov