Moje Dokumenty

p r i v á t n a   z ó n a

Pre účely sprístupňovania a archivovania Vašich dokumentov používame Document Management System FOLDERIT, ktorý je jedným z najlepších softvérových nástrojov na svete pre správu dokumentov podnikateľov, malých a stredných firiem, neziskových združení a mimovládnych organizácií.


Ako sa prihlásiť do systému FOLDERIT ?


Kliknutím na ikonu FOLDERIT nižšie sa dostanete na prihlasovacie webové rozhranie, kde zadáte LOGIN (Váš email) a HESLO (Vami zvolené).


Dostupnosť kdekoľvek a kedykoľvek


Vaše dokumenty v online systéme na správu dokumentov Folderit sú prístupné z každého počítača PC, Mac, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Vždy a všade. Garantovaná bezpečnosť dokumentov


Všetky vaše údaje sú trojnásobne zálohované na úrovni bankových údajov, t. j. sú šifrované, bezpečne uložené a odosielané prostredníctvom zabezpečenej vrstvy SSL.