symbol lupapng 

INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ


Information Security Management System, t.j. systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001.


Ako Vám vieme pomôcť so systémom riadenia informačnej bezpečnosti?


  • zanalyzujemečasný stav a implementujeme pravidlá riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001 do vnútropodnikových procesov a interných predpisov podľa potrieb a veľkosti firmy
  • spracujeme komplexnú internú dokumentáciu k systému riadenia informačnej bezpečnosti a jej pravidelnú aktualizáciu
  • vypracujeme analýzu rizík a analýzu dopadov v oblasti informačnej bezpečnosti
  • zabezpečíme vedenie agendy riadenia rizík informačnej bezpečnosti a riešenie bezpečnostných incidentov
  • v prípade záujmu zabezpečíme v súčinnosti so zmluvným partnerom celý proces certifikácie Vašej firmy pre oblasť riadenia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001
  • poskytneme podporu, koučing a mentoring interným osobám (zamestnancom, spolupracovníkom) zodpovedným za oblasť informačnej bezpečnosti
  • poskytneme odborné konzultácie pre manažment firmy v oblasti informačnej bezpečnosti 
  • zabezpečíme vykonávanie pravidelných školení zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti, a to ročné školenia ako aj školenia pri nástupe zamestnancov