Prinášame moderné a efektívne riešenia - produktové programy ComplianceExperts

Vedeli ste, že na Slovensku je počas jedného volebného obdobia (ktoré spravidla trvá 4 roky) prijatých asi 500 nových zákonov a novelizácií existujúcich zákonov? To je od roku 1993 cca 3800 zákonov. Na základe každého zákona môžu byť zo strany príslušného štátneho orgánu vydané vyhlášky, nariadenia, opatrenia, metodické pokyny, usmernenia, stanoviská atď., ktoré detailne upravujú spôsob plnenia konkrétnych zákonných povinností, a ktorých neznalosť štát neospravedlňuje. To znamená, že občania, ale hlavne podnikatelia a firmy plávajú v legislatívnom oceáne, ktorý tvorí viac ako 10.000 právnych predpisov a regulácií.

Podľa prieskumu Združenia podnikateľov Slovenska „Každý tretí podnikateľ hovorí, že nevie podnikať bez toho, aby porušoval zákony“. Dôvodom je najmä ich množstvo, časté zmeny a neprehľadnosť. Podnikatelia často ani nevedia zistiť a identifikovať všetky zákony, ktoré ich podnikanie regulujú. Podnikatelia nestíhajú sledovať legislatívne zmeny, čoho následkom je, že nové povinnosti podnikatelia včas alebo vôbec neimplementujú do svojich obchodných procesov a vystavujú sa tak hrozbám vysokých sankcií za (hoci neúmyselné) porušenie zákona.

Ste malá alebo stredne veľká firma a kladiete si otázky:

Môže niekto za nás vyriešiť problém so zložitými a neprehľadnými zákonmi a našu firmu od A do Z nastaviť a zosúladiť s platnými zákonmi a povinnou reguláciou?

Dá sa predísť permanentnému riziku vysokých finančných pokút a iných likvidačných sankcií z dôvodu nedostatočnej znalosti stoviek zákonných povinností a z dôvodu neplnenia regulačných požiadaviek štátnych orgánov?

Existuje služba, ktorá umožňuje podnikateľom a firmám venovať sa svojmu biznisu a preniesť zodpovednosť za byrokratické starosti s internou právnou dokumentáciou a plnením stoviek zákonných povinností na špecialistov?

Máme pre Vás riešenie.

ComplianceExperts - Outsourcing profesionálnych služieb v oblasti Compliance, AML/CFT, GDPR a informačnej bezpečnosti a čo pre Vás vieme urobiť?

  • Zanalyzujeme Vašu situáciu, právny a regulačný rámec Vášho podnikania.
  • Identifikujeme všetky špecifické povinnosti, ktoré musíte dodržiavať.
  • Zhodnotíme riziká a vypracujeme všetky potrebné interné dokumenty.
  • Zmeny v zákonoch a v ďalších predpisoch sledujeme za Vás.
  • Legislatívne zmeny automaticky zapracujeme do interných dokumentov.
  • Nastavíme Vaše interné firemné procesy podľa zákonných požiadaviek.
  • Poskytneme špecialistov a zabezpečíme poradenstvo vrátane povinných školení.
  • Pomôžeme pri kontrolách a auditoch a pri komunikácii s regulátormi.
  • Preveríme Vašich zmluvných partnerov a nastavíme ich permanentný monitoring.
  • Zavedieme vyšší štandard firemnej kultúry a zvýšime Vašu konkurencieschopnosť.
23/07/2020/ComplianceExperts