symbol certifikatpng 

ŠKOLENIA 
TRÉNINGOVÉ PROGRAMY


Klientom poskytujeme široký rozsah štandardných aj špecifických (na mieru šitých) vzdelávacích programov a školení zameraných na oblasť Compliance, AML/CFT, Ant-Bribery, GDPR a riadenia informačnej bezpečnosti, a to pre zamestnancov, vedúcich zamestnancov, podnikových špecialistov ako aj pre členov obchodného vedenia spoločnosti.

Našim klientom ponúkame vzdelávacie programy a školenia, ktoré sú navrhnuté špeciálne pre príslušnú oblasť podnikania spoločnosti s cieľom poskytovať zamestnancom, vedúcim zamestnancom, podnikovým špecialistom a členom obchodného vedenia spoločnosti užitočné a praktické informácie potrebné pre výkon ich pracovných a zmluvných povinností. Všetky naše školiace programy môžu byť poskytované priamo na mieste prostredníctvom našich lektorov alebo digitálne na diaľku (e-learning).